O nas

Od stycznia roku 2019 mimo wszystko istniejemy nadal i kontynuujemy dalszą naszą działalność turystyczną, w identyczny sposób, jak dotychczas, lecz pod trochę zmienioną nazwą.

Jesteśmy nieformalną grupą turystycznąktóra nazywa się w skrócie  „PTTK BERLIN“, co oznacza „Polonijne Towarzystwo Turystyczne i Kulturalne Berlin“.

Pomimo zmian organizacyjnych, nadal działamy w mieście Berlin!!!! 

od 11 lat, zrzeszamy Polaków i Polonię berlińską, od 11 lat, nieprzerwanie i systematycznie organizujemy spacery otwarte i imprezy klubowe,

ponad 40 propozycji rocznie, zawsze min. 12 imprez otwartych.

 

zapraszamy wszystkich miłośników turystyki

 

Wspólnie będziemy uczestniczyć w wycieczkach oraz imprezach turystycznych.

Pieszo, na rowerze, w kajaku i na basenie,

biegając na nartach i szusując na stoku.

Razem chcemy być zdrowi i pozostawać aktywni jak najdłużej.

        
Gdzie nas można spotkać?

Na comiesięcznych spacerach otwartych ogłaszanych w czasopiśmie polonijnym ”Kontakty”.  Bieżące zaproszenie  w numerze, lub osobno na zakładce -> To i owo/PTTK. Numery w wydaniu papierowym dostępne w polskich punktach usługowych, kulturalnych, niektórych niemieckich bibliotekach i tam gdzie mówi się w Berlinie po polsku. Także na niektórych stacjach paliw po polskiej stronie wzdłuż granicy.

Jak można się z nami skontaktować?
info@pttk-berlin.de