Władze Towarzystwa

przewodnicząca – E. Potępska

Z-ca przewodniczącej – W. Szabela

Sekretarz – M. Rządca

Skarbnik – I. Menzel

Członkowie Zarządu:  B. Muschol, L. Schwarze, Urszula Lewandowska, Waldemar Lewandowski, M. Foj, A. Hanussek, E. Michalak, J. Szeterlach, M. Świątek. F. Wszolek.

Ze względu na decyzję władz Oddziału Klub PTTK Berlin został odłączony od jednostki macierzystej jaką jest Oddział Ziemia Gorzowska w dn. 05.11.2018.

Klub Berlin i jego władze zostały zobowiązane do zmian strukturalnych Klubu, w celu dostosowania do nowej sytuacji prawnej, do końca roku 2018.

Kadencja: 2018 – 2021r.

Zarząd:

Elżbieta Potepska  – Prezes klubu

Waldemar Szabela  – Z- ca prezesa klubu

Monika Rządca       – Sekretarz klubu

Irena Menzel           – Skarbnik klubu

Barbara Muschol   – Członek zarządu klubu 

zarzad@pttk-berlin.de

Komisja Rewizyjna Klubu:

Lidia Schwarze – przewodnicząca
Elżbieta Michalak
Marek Świątek

krk@pttk-berlin.de