Władze Klubu

Ze względu na decyzję władz Oddziału Klub PTTK Berlin został odłączony od jednostki macierzystej jaką jest Oddział Ziemia Gorzowska w dn. 05.11.2018.

Klub Berlin i jego władze zostały zobowiązane do zmian strukturalnych Klubu, w celu dostosowania do nowej sytuacji prawnej, do końca roku 2018.

Kadencja: 2018 – 2021r.

Zarząd:

 – Elżbieta Potepska  – Prezes klubu

Waldemar Szabela  – Z- ca prezesa klubu

Monika Rządca       – Sekretarz klubu

Irena Menzel           – Skarbnik klubu

Barbara Muschol   – Członek zarządu klubu 

zarzad@pttk-berlin.de

Komisja Rewizyjna Klubu:

Lidia Schwarze – przewodnicząca
Elżbieta Michalak
Marek Świątek

krk@pttk-berlin.de